Llyfr Lloffion

Tipyn bach o bob dim.

Rali Deddf Iaith, Caerdydd 1/10/05Mae Cymdeithas yr Iaith yn trefnu rali ddydd Sadwrn, Hydref y 1af am 2.00yp tu allan i swyddfa Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd.

Diben y brotest yw cefnogi'r alwad am Ddeddf Iaith newydd, a chondemnio agwedd y llywodraeth bresennol at deddfwriaeth hawliau iaith, pwnc a ddisgrifwyd gan y Prif Weinidog yn ddiweddar yn "boring, boring, boring". Twt lol, mae Rhodres yn gwybod yn iawn mai ei lywodraeth ef yw'r unig beth sy'n "boring"...

Rhagor o fanylion ar wefan y Gymdeithas.

0 Ymatebion:

Post a Comment

<< Home